Hole Ungdomsfrivilligsentral

Hole Ungdomsfrivilligsentral får 40.000 kroner til skaterampe.

Høsten 2013 ble det åpnet ny ungdoms- og fritidsklubb i Hole. Frivillige foreldre og ungdommer har lagt ned utallige dugnadstimer for å skape klubblokalene. Det arrangeres fritidsklubb for 4. til 7. trinn en fredag i måneden. På klubbkveldene kommer det ca. 100 barn. Det blir også arrangert aktiviteter for ungdomstrinnet. Klubbkveldene og alle aktivitetene er gratis. I tilknytting til klubblokalene på Kjellerberget i Hole er det uteområder som barna bruker mye. Her ønsker de nå å bygge en skaterampe. Byggingen skal gjennomføres på dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?