Hølen og Såner vel

Hølen og Såner vel får 264000 kroner til montering av steinamfi. Amfiet skal settes opp i Skøienparken – en sentral arena for kulturlivet i Hølen. Der arrangeres det idretts- og aktivitetsdager, torgfester med dans, konserter og lignende.Velforeningen er svært aktiv, viser stor dugnadsånd og ønsker at lokalsamfunnet skal ta parken enda mer i bruk. Et steinamfi vil gjøre det enklere å gjennomføre kulturarrangementer. Det skal utformes i granitt og kan brukes i alle årstider.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?