Holmestrand Idrettsforenings turngruppe, Rytmisk gymnastikk

Holmestrand Idrettsforenings turngruppe, Rytmisk gymnastikk får 75.000 kroner til turnteppe og idrettsgulv. Rytmisk Sportsgymnastikk er den største gruppa i turnforeningen og har 65 gymnaster.

De jobber bevisst med rekruttering og har en rekke ildsjeler som får klubben til å gå rundt. Deres eksisterende treningsteppe er helt utslitt og gymnastene har et stort ønske om å få et nytt. Klubben har i tillegg planer om å legge nytt idrettsgulv i et av rommene i hallen. Dette vil kunne benyttes av flere enn turnerne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?