Holmestrand kulturkontor

Holmestrand kulturkontor får 80.000 kroner til mobil scene og tilhørende utstyr.

Holmestrand Kulturkontor har ansvar for ungdomsarbeidet i kommunen. Aktivitetene er samlet under navnet “Ung i Holmestrand” og innebærer forskjellige aktiviteter. AktivCity er gruppen som holder på med ulike teateruttryk og hører under paraplyen “Ung i Holmestrand”. Gruppen tar utgangspunkt i teatersport og improvisasjon. I tillegg tilbys temakvelder, som f.eks. afrikansk dans og trommespill, animasjon, kampsport, nysirkus. Temaene ungdommene er opptatt av, er utgangspunktet til arbeidet. Etter hvert munner det ut i små teaterstykker, som vises på ulike arenaer. I fjor deltok gruppen i Ungdommenes Kulturmønstring og spilte gateteater under kulturfestivalen. AktivCity er ment til alle ungdommene mellom 13 og 18 år og er gratis. Opplegget er organisert løst, slik at ungdommene kan komme inn hele tiden, ingen blir ekskludert.

For å kunne være fleksibel og kunne vise teaterstykkene på ulike steder trenger de et mobilt scenerom, som enkelt kan bygges opp og rigges ned igjen. Dette består av stativer, bommer og scenetepper, samt noen lyskastere.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til mobil scene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?