Holmlia Kulturhavn 2023 og 2024

HOLMLIA KULTURHAVN får 300000 kroner til kulturaktiviteter

Stiftelsen Holmlia Kulturhavn etablerer en egen en fast og funksjonell kulturscene som skal være et hjem for kulturaktivitet på Holmlia, og som også skal være en sosial møteplass for lokalbefolkningen. Tildelingen skal bidra til gjennomføring av prosjekter som konserter, debattserie, danseprosjekt og andre kulturaktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?