Holmlia Sportsklubb

Holmlia Sportsklubb får 300.000 kroner til idrettsutstyr til utlånssentral.

Idrettsklubben organiserer over 1 000 medlemmer i en rekke ulike idretter. De har opprettet en utlånssentral. I dag inneholder den mest vinterutstyr og dette kan benyttes av alle i området, ikke bare klubbens medlemmer. Svært mange barn låner utstyr til for eksempel aktivitetsdager på skolene. Klubben ønsker nå å utvide tilbudet til også å gjelde sommeraktivteter. Tilbudet er helt gratis.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?