Horten kommune

Horten kommune får 110.000 kroner til å involvere barn og unge i utsmykningsprosjekt til allmenn glede.

Kommunen planlegger å forskjønne to vegger i byen, på steder hvor det ferdes mye mennesker. De ønsker å koble barn og unge sammen med kunstnere og på den måten gi ungdommen innflytelse over hvordan bybildet ser ut.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?