Horten kulturskole

Horten kulturskole får 90.000 kroner til dansegulv og dansematter.

Horten kulturskole: er en allsidig kulturskole med opplæringstilbud for barn og unge innen kunstfagområdene musikk, dans, visuelle kunstfag og drama/teater.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til nytt dansegulv og dansematter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?