Høvik Verk Skolekorps

Høvik Verk Skolekorps får 240.000 kroner til nye instrumenter.

Rekrutteringen til korpset har økt kraftig de siste 5 årene, dagens 80 medlemmer kommer fra egen skolekrets. Korpset er et viktig bidrag for samhold i lokalmiljøet, tuftet kun på frivillig innsats fra musikantenes foreldre. Med økt medlemsmasse trengs flere instrumenter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?