Hovseter skatere

OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER får 210000 kroner til oppgradering av skaterampe

Ungdomshuset B7 jobber hver dag for at barn og unge på Hovseter skal få noe givende å gjøre i fritiden sin, og å bygge forståelse for at det finnes en plass til dem i samfunnet. Aktiviteter som bygger mestring og fellesskap på tvers av økonomisk bakgrunn og nasjonalitet er viktige arenaer for inkludering. Skating er nettopp en aktivitet som kan binde sammen barn og unge fra flere samfunnslag.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?