Høyenhall skoles uteområde

FAU HØYENHALL SKOLE får 400000 kroner til oppgradering av skolegården

FAU ved Høyenhall skole i Østensjø bydel i Oslo får støtte til oppgradering av uteområdet. Høyenhall skolegård er et viktig og naturlig møtested for barn og unge i nærmiljøet, og brukes av alle aldersgrupper til lek, ballsport og sosiale treff på ettermiddager og helger. Oppgradering av skolegården vil bidra til økt lek og fysisk aktivitet, noe som er viktig for motorisk og sosial utvikling. Skolegårdens grøntareal vil i størst mulig grad utnyttes og vil fungere som et utendørs undervisningsrom og være en attraktiv møteplass for nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?