Høyspenten – terrengsykling under strømnettet

NORSK ORGANISASJON FOR TERRENGSYKLING LOKALLAG OSLO OG OMEGN får 1480000 kroner til utvikling av terrengsykkelsti under høyspentledningen fra Sognsvann til Ullevålseter

I dag er arealene under høyspentledningene gjennom marka i minimal bruk til friluftsliv, utover nødvendig skjøtsel for å hindre tilgroing som truer ledningsnettet.

NOTS får nå støtte til å anlegge sykkelsti i traseen fra Sognsvann og nordover i marka. Gjennom ny bruk av et slikt område vil det kunne bli mindre press på andre stier, og en større spredning av de ulike markabrukerne. Stien skal også legge opp til at både nybegynnere og erfarne syklister får tilpassede utfordringer å bryne seg på.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?