Huldreparken nærmiljøanlegg

FAU LARDAL SKOLE får 300000 kroner til nærmiljøanlegg i skolegården

Huldreparken skal bli et nærmiljøanlegg ved Lardal skole i Svarstad. Det skal både være en hyggelig møteplass for sosialt samvær og et sted for aktivitet i friminutter og på fritida. Området skal ha ballbane, treningsapparater, pergola med gapahuk og sitteplasser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?