Human Rights Lens

MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET får 674588 kroner til undervisningsopplegg og opplæring, aktiviteter, prosjektledelse og produksjon av nettside til prosjektet Human Rights Lens

Menneskerettighetsakademiet (MRA) jobber med å utvikle demokratisk kompetanse og økt respekt for menneskerettighetene i Norge og internasjonalt. Virkemidlene er kurs, deltakende undervisningsmetoder, og informasjonsvirksomhet i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Med prosjektet Human Rights Lens skal ungdommer fra videregående skoler fra ulike steder i landet reflektere rundt menneskerettslig og demokratisk tematikk relatert til eget nærmiljø, gjennom workshops og fotografering og aktive medvirkende i lokale fotoutstillinger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?