Humlas dag

La Humla Suse får 830.000 kroner til å formidle kunnskap om humler.

La Humla Suse jobber for å sikre humlenes levevilkår i Norge. De driver med formidling og kommunikasjon, og opp mot politikere, lærere og kommunen. Nå ønsker de å arrangere et nytt arrangement for barnefamilier som skal bli en fast markering over hele Norge: Humlas Dag. Barna skal delta på et kursopplegg hvor de blant annet får fange humler i håv. Dette vil skape gode naturopplevelser og bidra til at de ønsker å ta vare på humlene i fremtiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?