Humlemøter i barnehager og skolehager

LA HUMLA SUSE får 1622000 kroner til Læringsmateriell, humlevandringer og humlehager i barnehager og skolehager

La Humla Suse er en ideell forening som jobber for å ta vare på humler og andre ville pollinatorer. Dette gjøres blant annet gjennom omfattende opplærings- og opplysningsvirksomhet, gjennom artskartlegginger og gjennom ulike prosjekter som har positiv innvirkning på humlebestanden. Nå skal barnehager og skolehager i Østlandsområdet besøkes. Her vil barna få lære om humler, delta på humlevandringer og i tillegg få være med å dyrke pollinatorvennlige vekster.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?