Husflidskurs for barn og unge

Norges Husflidslag fikk 150.000 kroner i 2008 til materiell og utvikling av nettside.

Norges Husflidslag har ca. 23.000 medlemmer over hele landet. Laget jobber for å ivareta og utvikle husflidstradisjoner.

En målgruppe de nå satser på er barn og unge. I den forbindelse får de 150.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til materiell til kursvirksomhet og utvikling av nettside for barn og unge.

Norges Husflidslag fikk våren 2007 150.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av boka “tegne med tråd”.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?