Husflidsuke for barn

Nord Aurdal Husflidslag får 20.000 kroner til hjelpeinstruktører.

I samarbeid med Valdresmusea skal husflidslaget arrangere en aktivitetsuke for barn i alderen 7-14 år. Formålet er å formidle kulturarv til nye generasjoner. Ved å motivere ungdom og gi dem opplæring i tradisjonsrike håndverksfag kan de gå inn som hjelpeinstruktører og utvikle seg til å bli viktige ressurspersoner i lokalmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?