Huske til skolegården

FAU MOEN SKOLE ASKIM får 55000 kroner til huske og lydutstyr

Elevrådet ved Moen skole i Askim har gjennomgått skolegården og kommet med ønsker om hva denne trenger. FAU ved skolen får nå støtte til å skaffe et av disse ønskene, som var en fugleredehuske. De får også støtte til lydutstyr som kan brukes både i skoletiden og til arrangementer utenfor denne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?