Husmannsplassen Øvre Myra

FORENINGEN HUSMANNSPLASSEN ØVRE MYRA får 250000 kroner til restaurering av Gamlestua

Husmannsplassen Øvre Myra er en historieforening som brenner for ivaretagelse av lokalhistorien i Sandefjord. De eier husmannsplassen Øvre Myra hvor de har sine aktiviteter. Det er en husmannsplass fra 1770, og som har en av få bygninger fra denne tiden i Sandefjord. Foreningen har også DKS-opplegg der de får besøk av alle 4.klassingene over to uker hver høst, et samarbeid med skolene i Sandefjord.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?