Hverdagsreisen

SUNNE KOMMUNER – WHOS NORSKE NETTVERK fikk 410 000 kroner til workshops og materialer til prototyper i 2024

Hverdagsreisen er et prosjekt som bruker innovativ tenkning for å bekjempe fysisk inaktivitet og sosial isolasjon blant ungdom i Lillestrøm. Gjennom prototyping og testing av fysiske løsninger i samspill med unge, sikter prosjektet mot å påvirke hverdagssituasjoner og endre deres oppførsel, gjøre dem mer aktive, sosiale, og trygge i deres nærmiljø. SUNNE KOMMUNER – WHOS NORSKE NETTVERK har fått tildelt 410 000 kr til workshops og materialer til prototyper..

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?