Hvitsten Trommekorps

Hvitsten Trommekorps får 5000 kroner til utstyr. Trommekorpset er en nystartet foreningen som rekrutterer medlemmer fra nærmiljøet. De vil opprettholde korpstradisjonen også i mindre nærmiljøer hvor det ikke er nok folk til større korps. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan trommekorpset kjøpe inn fellesutstyr og legge bedre til rette for etableringen av dette korpset.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?