Hvittingfoss ungdomsklubb

Hvittingfoss ungdomsklubb får 35.000 kroner til male- og tegneutstyr, formingsmateriell og verktøy. Ungdommer ved Hvittingfoss har et prosjekt de kaller “åpent verksted”.

I dette prosjektet samarbeider ungdommene, klubben, frivillige, Vittingen kulturhus og Hvittingfoss bo- og behandlingssenter. Her får ungdommene anledning til å gjøre ulike aktiviteter, som for eksempel å tegne og male. En del av prosjektet går ut på å bake til beboere på sykehjemmet. Ungdommene får anledning til å utvikle ideer og ønsker de har, og prosjektet fanger opp ungdommer som ikke nødvendigvis er aktive i andre fritidstilbud.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?