Hyggen FAU

Hyggen FAU får 15.000 kroner til stupetårn. FAU jobber for å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn i Hyggen skolekrets.

Hyggen er et flittig besøkt sted for badeliv og lek. Opprinnelig var det stupetårn på flytebrygga der. Den ble på et tidspunkt fjernet, og barn og unge har savnet dette. Nå skal det settes opp på nytt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?