I.F. Ørn

I.F. Ørn får 200000 kroner til lysmaster. Idrettsforeningen vedlikeholder og kjører løyper på dugnad. Disse er åpne for alle og brukes flittig. Klubben ønsker å utvide lysløypa og vil sette opp lysmaster. Dette gjøres på dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?