”I rommet, innenfor rommet, innenfor rommet”

Formidlingsprosjektet “I rommet, innenfor rommet, innenfor rommet” er et samarbeid mellom Oppland Kunstsenter, Lillehammer Læringssenter og billedkunstner Randi Liliequist, og har som formål å bruke samtidskunst som utgangspunkt for kunstnerisk fordypning og medskapning.

”I rommet, innenfor rommet, innenfor rommet” er et formidlingsprosjekt hvor Oppland Kunstsenter er prosjekteier med Lillehammer Læringssenter og billedkunstner Randi Liliequist som samarbeidspartnere. Elever fra Lillehammer Læringssenter skal gjennom tre skoleår fra og med høstsemesteret 2021 til og med vårsemesteret 2024 besøke utstillingene ved Oppland Kunstsenter, noe som tilsvarer 4 besøk for hver klasse i året. Gjennom galleribesøk, samtaler og verksteder innen todimensjonale og tredimensjonale teknikker som tegning, collage, stofftrykk og skulptur, skal elevene aktivt delta i formidlingsopplegget der kunstopplevelsen er selve omdreiningspunktet. Programmet omfatter i tillegg atelierbesøk og møter med enkelte av kunstnerne bak utstillingene.

Tildelinger

Oppland Kunstsenter fikk 750.000 kroner til kunst i skolen-prosjektet “I rommet innenfor rommet innenfor rommet” i tre år fra skoleåret 2021-2022

Oppland Kunstsenter fikk 250 000 kroner til prosjektet i skoleåret 2020-2021

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?