I Samspill med barn og unge 2023- 2024

SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK får 1000000 kroner til I Samspill med barn og unge 2023- 2024

Samspill er en interesseorganisasjon som jobber for et rikt musikkliv som speiler hele befolkningen. Gjennom ulike prosjekter og samarbeid fungerer Samspill som en døråpner mellom internasjonale musikere, arrangører og publikum. På denne måten blir publikum presentert for ulike musikktradisjoner, og deltakere i prosjekter, workshops og seminarer får oppleve og erfare en bredde av kulturuttrykk. Prosjekter som mottar støtte for 2023 og 2024 er Baluba- en produksjonsplattforn for barnekonserter, Oslo Oriental UNG og Musikk i mottak.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?