Idd og Enningdalen Historielag

Idd og Enningdalen Historielag får 500.000 kroner til byggearbeid og nødvendige installasjoner for å sette i stand Annestua.

I 2004 kjøpte historielaget den gamle forpakterboligen på Prestebakke, kalt “Annestua”, for å berge huset fra sankthansbålet. I løpet av årene som er gått, er det lagt ned mye arbeid i restaurering.

Prosjektet går ut på å sette i stand Annestua. For bygdetunet Gamle Prestebakke skal Annestua være en attraksjon og et aktivitetssenter, der flere generasjoner kan oppleve og ta del i historien. Historielaget har ambisjoner om at huset skal romme utstillinger og aktiviteter, og være et hus for levende tradisjoner innen husholdning og håndarbeid: Baking i stenovn, karding, spinning og veving, lysestøping, arbeider i halm, never, lær osv.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?