Idrett og skolesamarbeid på Gulskogen

STRØMSGODSET IDRETTSFORENING får 80.000 kroner til utstyr.

Foreningen ble etablert i 1907 og har aktivitet innen håndball, bandy, paraidrett og fotball. De har startet prosjekt “Ekte kjærlighet på Gulskogen”, som går ut på at barna i bydelen skal få tilbud om og bli veiledet i en aktivitet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med skolene i bydelen. Idrettsforeningen bruker sin kompetanse innen idrett og aktiviteter inn mot skolene, og bidrar til å skape nye aktivitetsmulighet for barna. I tillegg til fysisk aktivitet så jobbes det også med holdningsskapende arbeid.

Nå trengs utstyr og instruktørkrefter for å videreføre prosjektet. Dette vil være med på å bidra til utvikling, mestringsfølelse og engasjement hos barna, og et inkluderende lokalsamfunn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?