Idrettens miljøfond

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ fikk 22 250 000 kroner til videreføring av “Idrettens miljøfond” i 2024

Miljøfondet deler ut støtte til idrettslag og forbund som gjennomfører tiltak som gjør norsk idrett mer bærekraftig. Det er en videreføring etter en første periode, hvor man både kan søke frie midler, men også midler innen visse arbeidspakker. Blant disse vil fondet arbeide med grønnere arrangementer, bedre avfallshåndtering og gjenvinning, og mer bærekraftig forbruk av utstyr og sportstøy. Miljøfondet henter inn ekstern kompetanse innen de ulike fagområdene, for å bedre kunne veilede idretten samtidig som man også får kritiske vurderinger av hvilke tiltak man bør prioritere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?