Idretts- og aktivitetsglede i Viken

VIKEN IDRETTSKRETS får 9000000 kroner til utvikling av aktivitet innen lokale idretts- og aktivitetsråd

I dag har alle kommuner et idrettsråd, som ivaretar sentrale oppgaver på tvers av idrettslagene i sin kommune. Den samme lokale organiseringsformen finnes i mindre grad for andre frivillige foreninger. Der idrettsrådene har ressurser, skapes det mye aktivitet for befolkningen. Med støtten i dette prosjektet ønsker idretten i Viken ikke bare å tilføre ressurser til idrettsaktivitet, men til at idrettslag, friluftsliv m.fl. får felles ressurser til i samarbeid å drive frem nye tilbud innen fysisk aktivitet. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med 50 % av finansieringen til en koordinerende ressurs, forutsatt at kommunen eller andre lokale aktører stiller med resten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?