Idrettsforening får turnutstyr

Borg Idrettsforening får 150.000 kroner til turnutstyr.

Turngruppa i idrettslaget la i mange år brakk, men har vært i full aktivitet de siste årene. I dag låner de gamle og nedslitte turnapparater av den lokale skolen. For å kunne gi gymnastene et fullverdig turntilbud ønsker de å gå til anskaffelse av airtrack, matter, trampett og voltputer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?