Idrettsforening lager tursti for alle

Barkåker Idrettsforening får 210.000 kroner til tiltak for å løfte tursti.

Idrettsforeningen er i gang med å rydde ny turløype i Barkåkerskogen utenfor Tønsberg. Den er rundt 7 kilometer lang og er lett tilgjengelig, uavhengig av fysisk form. Dugnadsgjengen opplevde svært stor interesse for arbeidet og det er mange mennesker som allerede bruker skogsområdet. For å gjøre opplevelsen enda bedre for brukerne, ønsker foreningen å bygge en bro over en bekk, etablere bålplasser, sette opp et utkikkstårn og lage gode informasjonsskilt om stedsnavn og naturen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?