Idrettslag bygger klatrepark

ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING HOVED får 500000 kroner til klatrepark

Idrettslaget er dugnadsdrevet og driver med fotball og turn. I tillegg har de en egen gruppe som jobber med å skape økt aktivitet blant byens innbyggere. Denne ønsker nå å etablere en klatrepark i tilknytning til Åsgården skole. Parken blir del av et større aktivitetstilbud og gjøres i samarbeid med FAU, skole og Horten kommune. Kommunen skal overta ansvar for vedlikehold når den står ferdig. Parken vil være åpen og tilgjengelig for allmennheten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?