Idrettslag satser på allidrett

NESJAR IDRETTSFORENING får 150000 kroner til utstyr til allidrett

Idrettsklubben aktiviserer flere hundre barn i fotball og håndball, men har den siste tiden sett behovet for å gi et mer variert fritidstilbud. Treningene gjennomføres for det meste i gymsalen på en skole, hvor utstyrsparken er mangelfull. Skal de få til en økt satsing på allidrett har de et stort behov for å kjøpe inn forskjellig idrettsutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?