Idrettslaget JUTUL Idrettskolen for barn

Idrettslaget JUTUL Idrettskolen for barn får 65000 kroner til kanoer og lavo. Idrettsskolen har et bredt og godt tilbud til mange barn i Vestre Bærum. De arrangerer også enkle ekskursjoner i loklamiljøet og enkelte overnattingsturer. De trenger mer utstyr til turene sine, og sparebankstiftelsen bidrar.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?