Idrettsskole på Høybråten

Høybråten og Stovner IL, Idretsskolen får 130.000 kroner til utstyr til idrettsskolen.

Idrettslaget ble stiftet i 1916 og er en breddeklubb som ønsker å få med så mange som mulig. Målet er at de skal være en trygg og sosial arena der medlemmer skal kunne delta etter egne forutsetninger og mål.

Nå ønsker de å starte opp en idrettsskole for 1. klassingene på Høybråten skole i samarbeid med aktivitetsskolen. Idrettsskolen vil foregå en dag i uka i aktivitetsskoletiden.

Barna som deltar får anledning til å prøve ulike idretter, og idrettslaget stiller med trenere og instruktører. Dette er en god anledning for barna til å prøve seg på flere idretter i løpet av et år.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?