Idrettsutstyr og prosjekt for jenter

Sagene IF, bryting, får 150.000 kroner til utstyr og til gjennomføring av et jenteprosjekt.

Klubben har 80 medlemmer hvorav 70 er barn og unge, og mange av disse er flerkulturelle. Deres virksomhet er en viktig arena for å lære språk, holdninger og respekt i tillegg til å fremme interessen for fysisk aktivitet. Grunnet en økt interesse for sporten og manglende midler er det nå mange barn som må stå på venteliste. Klubben ønsker støtte til innkjøp av nødvendig utstyr og gjennomføring av et jenteprosjekt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?