Idrettsutstyr

FAU Kjelsås skole får 110.000 kroner til idrettsutstyr.

Foreldrerådet og skoleledelsen ønsker å oppgradere uteområdet i skolegården til 5.-7. trinn med to bordtennisbord og to basketkurver . Dette kommer til å gi elevene flere aktiviteter i friminutter og gymtimer, og kan være et godt tiltak mot mobbing.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?