Ikke tråkke på bakken-løype

MiA – Museene i Akershus avd. Ullensaker museum får 50.000 kroner til aktivitetsløype.

MiA – Museene i Akershus er et konsolidert museum med 18 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentre. Ullensaker museum er kommunalt eid, men driften av museet er lagt til MiA. Museet har hvert år besøk av alle 3. klassinger og alle 9. klassinger i Ullensaker på DKS-opplegg. De har små og store arrangementer, blant annet Barnas dag og julemarked, og de ønsker å tiltrekke seg flere familier ved å bli enda mer familievennlige. De ønsker nå å etablere en aktivitetsløype på museet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?