IL Heming

IL Heming får 125.000 kroner til skillevegg i idrettshall. Kapasiteten i hallen er sprengt og, dette ønsker de å gjøre noe med, slik at flest mulig får mulighet til å utøve aktivitet.

IL Heming er en viktig faktor i lokalsamfunnet som en sosial møteplass og pådriver av sunne aktiviteter for barn og unge. Heminghallen ble bygget i 1986 og har siden dag en vært et sentrum av aktivitet på Hemingbanen. Alle Hemings avdelinger og grupper er brukere av hallen, Slemdal skole benytter hallen som gymsal på dagtid, og den blir også leid ut til andre treningsgrupper (andre idrettslag, Friskis og Svettis, o.l.) Etter mange års flittig bruk trenger den nå oppgradering for å øke kapasiteten og kvaliteten på treningen som foregår i hallen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?