IL ROS

IL ROS får 420000 kroner til aktivitetsutstyr. IL ROS er et fleridrettslag og er et av de største idrettslagene i Buskerud. Klubben ønsker nå å ta mer ansvar for uorganisert fysisk aktivitet i lokalmiljøet. De har derfor igangsatt et prosjekt der de samarbeider med FAU, skoler, vel og kommunen. Innen prosjektet skal det legges til rette for mer fysisk aktivitet i barnehager, skoler, SFO og i nærmiljøet. I tillegg skal det arrangeres åpen hall i Ros Arena hvor barn og ungdommer fritt skal kunne benytte seg av ulike aktivitetstilbud. Her samarbeider flere aktører, dugnadsånden er stor og grunnlaget legges for positive aktivitetsopplevelser for mange barn og unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?