Industri langs Sagelva

SAGELVAS VENNER får 1410000 kroner til bygging av replika av Strømmen sidebane

Foreningen har som formål å ta vare på og øke kunnskapen om historie og miljø knyttet til virksomhetene i og ved Sagelva. Vannføringen i elva har drevet møller siden middelalderen og oppgangssager fra ca 1520. I første halvdel av 1800-tallet fantes 30 sagbruk og 5 møller. Trelasten ble fraktet til Christiania og eksportert til flere europeiske land. I starten ble dette gjort med hester, men fra 1853 overtok jernbanen transporten. Sagelvas Venner har bygget en fullskala replika av oppgangssag og kvern, og her holder de jevnlig demonstrasjoner for publikum og skoleklasser. Under byggingen av hovedbanen fra Christiania til Eidsvoll ble det reist krav fra sageierne langs Sagelva om at det måtte bygges et jernbanespor langs elva for transport av tømmer til sagene og ferdig trevirke inn til Christiania. Dette ble tatt i bruk i 1853 og var det første industrisporet i Norge. Nå ønsker Sagelvas venner å fortelle historien om Strømmen Sidebane ved å bygge en replika som vil inngå i Mølleparken og virksomheten der. Med dette på plass vil viktig historie kunne formidles til besøkende, skoleklasser og andre interesserte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?