Informasjon om Lyngør og Gjeving

Gjeving Vel får 50.000 kroner til infotavler som skal ivareta og opplyse om den rike kystkulturen som området rundt Lyngør/Gjeving er kjent for.

Gjeving Vel ønsker å motivere til økt bruk av kystområdet. Det finnes per i dag ikke infotavler som ivaretar og opplyser om den rike kystkulturen som området rundt Lyngør/Gjeving er kjent for.

Nå får de 50.000 kroner til innhenting og systematisering av informasjon, fremstilling og montering av informasjonstavler i tilknytning til de nevnte områdene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?