Informasjonsskilt på historiske steder

Stavsplassens Venner får 114.000 kroner til informasjonsskilt knyttet til en kulturhistorisk vandring gjennom gamle Tretten .

Hensikten med prosjektet Gamle Tretten – Kulturhistorisk vandring gjennom 300 år er formidling av viktige historiske hendelser så vel som fysiske kulturminner med lokal og regional betydning. Prosjektet vil formidle fortidens oppvekst- og levekår, historiske hendelser og synliggjøre kulturminner til glede for innbyggere og besøkende. Prosjektet setter fokus på hvordan viktige hendelser innenfor et svært lite geografisk område av bygda kan medvirke til store endringer av folks levesett og ha stor lokal og regional betydning både i fortid, nåtid og fremtid. Området har små avstander og infotavlene vil komme til å ligge så tett at en lett vil kunne få med historien i sin helhet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?