Informasjonstavle på enga

HAUKETO OG PRINSDAL VEL får 19410 kroner til informasjonstavle

Hauketo og Prinsdal Vel har som oppgave å ta vare på nærmiljøet i regulerings- og utbyggingssaker, sikre viktige grøntområder og skape trivelige bomiljøer. Enga til Øvre Prinsdal gård er et populært turområde, og velet får støtte til å sette opp en informasjonstavle med beskrivelse av engas historie og dens unike flora og fauna.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?