Informasjonstavler og lekeplass

Skjærviken lokalsamfunn får 50.000 kroner til informasjonstavler og lekeplass

Skjærviken lokalsamfunn drives av representanter fra ulike organisasjoner tilknyttet nærmiljøet. De jobber for å fremme aktivitet, god helse og trivsel. Et av tiltakene de har gjennomført er å bygge en tursti til Vispen badested. Langs denne stien er det behov for informasjonstavler som kan fortelle om stedets historie og områdets fugle-, dyre- og planteliv. I tillegg er det behov for lekeapparater ved stiens endepunkt ved Vispen badested. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?