Inkluderende kulturminnedager

Norges Kulturvernforbund har fått støtte til økt mangfold på Kulturminnedagene.

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement og 50 000 besøkende rundt om i landet hvert år.

Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven.

Kulturvernforbundet skal nå sørge for at Kulturminnedagene har et større fokus på inkludering i arbeidet med og tilretteleggingen av arrangementene lokalt. De europeiske kulturminnedagene har et mål om økt bevissthet rundt Europas kulturelle mangfold og ønsker å stimulere til økt interesse for, og verdsettelse av, et mangfold av kulturer.

Norges Kulturvernforbund fikk 3 millioner kroner i 2020 for å bidra til at arrangørene inkluderer flere minoriteter og barn og unge på sine kulturminnedager både som arrangører og som deltagere.

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?