Inkluderende kulturskoler

NORSK KULTURSKOLERÅD får 12500000 kroner til Satsingsplan for fordypningsprogram

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og rådgivningsorganisasjon for kommuner med kulturskoler, som skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne, gjennom å ivareta medlemmenes interesser. 346 kommuner er medlemmer av organisasjonen og elevantallet i norske kulturskoler er i overkant av 120 000 elever,

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?