Inkluderende møteplass Bakken

BAKKEN NÆRMILJØSENTER får 300000 kroner til tilrettelegging av lokalene

Bakken bydel i Skien er et gammelt arbeiderstrøk som nå utvikles til et attraktivt bomiljø mellom Lundedalen, Falkumelva og Hjellevannet. Bakken Nærmiljøsenter utvikles etter modell fra Gulset, Klyve og Herøya som samarbeid mellom IF Skiens Grane og Der du bor med Granes Klubbhus som base for bydelsutvikling. Med flere gode samarbeidspartnere lokalt, vil dette bli et senter for aktivitet og nærmiljøutvikling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?